Connect with us

Chính Sách Quyền Riêng Tư

Tuyên Bố Quyền Riêng Tư

Đây là Tuyên Bố về Quyền Riêng Tư tại website https://bongdanews.vn. Nội dung trên webiste này được duy trì bởi cộng đồng người dùng trên mạng trực tuyến.

Chúng tôi muốn mang đến cho tất cả người dùng trên mạng một môi trường trải nghiệm nội dung số một cách tuyệt vời nhất.

Tuyên Bố về Quyền Riêng Tư này nhằm mục đích để bạn hiểu rõ nỗ lực của chúng tôi trong việc bảo vệ dữ liệu của bạn và các tùy chọn mà bạn có thể kiểm soát dữ liệu cá nhân.

Tuyên Bố về Quyền Riêng Tư này có thể được cập nhật theo thời gian. Người sử dụng thông tin tại website nên thường xuyên cập nhật để biết những thay đổi có thể có.

Tuyên Bố về Quyền Riêng Tư tại website https://bongdanews.vn được cập nhật mới nhất vào ngày 24/07/2019.

Tuyên Bố về Quyền Riêng Tư được áp dụng khi nào ?

Tuyên Bố về Quyền Riêng Tư được áp dụng để xử lý các dữ liệu cá nhân của người dùng thông qua website https://bongdanews.vn

Tuyên Bố về Quyền Riêng Tư sẽ xử lý những dữ liệu nào ?

Mục Đích của Tuyên Bố về Quyền Riêng Tư ?

Ai có quyền truy cập vào dữ liệu của bạn ?

Các liên kết đến các website khác và mạng xã hội ?

Người dưới 18 tuổi có thể cung cấp dữ liệu cá nhân không ?

Cách thức bảo mật dữ liệu của chúng tôi ?

Thời hạn và cách thức duy trì dữ liệu ?